logo

Aktualności WSD IPAN

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Wyniki rekrutacji ogłoszonej 24 czerwca 2019 r.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej dla nauk biologicznych tutaj
Komunikat Komisji Rekrutacyjnej dla nauk chemicznych i nauk fizycznych tutaj

Wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej 19 lipca 2019 r.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej dla nauk chemicznych i nauk fizycznych tutaj

Harmonogram roku akademickiego 2019-2020 dostępny jest tutaj

Rekrutacje specjalne

Wyniki rekrutacji specjalnej ogłoszonej 7 listopada 2019 są dostępne tutaj

Zntegrowany formularz zgłoszeniowy zawierający:

można pobrać stąd.

Lista dostępnych tematyk prac doktorskich jest dostępna tutaj. Zgodnie z zasadami rekrutacji w liście motywacyjnym należy wskazać 2-3 preferowane tematy badań.

Więcej o zasadach rekrutacji, wymaganaych dokumentach i załącznikach można przeczytać w zakładce Zasady rekrutacji