logo

Rekrutacja 2019/2020 - zobacz: Aktualności

Wrocławska Szkoła Doktorska
Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) to międzynarodowa i interdyscyplinarna szkoła doktorska prowadzona wspólnie przez dwa wiodące instytuty Polskiej Akademii Nauk mające swoje siedziby we Wrocławiu:

Logo INTiBS PAN
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk
http://www.intibs.pl

oraz

Logo IITD PAN
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk
https://www.iitd.pan.wroc.pl

WSD IPAN prowadzi kształcenie doktorantów w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych w jednej z trzech dyscyplin:

Regulamin WSD IPAN

Zindywidualizowane kształcenie w WSD IPAN trwa 4 lata i odbywa się w języku angielskim.

Doktoranci równolegle do programu kształcenia realizują prace doktorskie według Indywidualnych Planów Badawczych w laboratoriach instytutów prowadzących szkołę. Lista dostępnych w danym roku obszarów tematycznych zostaje opublikowana w trakcie rekrutacji.

Integralną częścią kształcenia i pracy badawczej w WSD IPAN jest współpraca zagraniczna, w tym krótkie pobyty badawcze w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych (tzw. large facilities) oraz wyjazdy na szkoły i konferencje naukowe.

Każdy doktorant WSD IPAN otrzymuje przez cały okres kształcenia wysokie stypendium.

Więcej informacji można znaleźć w kolejnych zakładkach!