logo

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Kierownik Szkoły: Prof. dr hab. Leszek Kępiński (INTiBS), e-mail: l.kepinski@intibs.pl
Zastępca: Dr hab. Egbert Piasecki (IITD), e-mail: egbert.piasecki@hirszfeld.pl

Adres: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Strona www: wsdipan.intibs.pl
Sekretariat Szkoły, e-mail: wsdipan@intibs.pl